A A A

Świadectwo V

Fragment broszurki "Czy można żyć w drugim małżeństwie" - Jerzy Grzybowski

     Ktoś z naszych znajomych, kiedy dowiedział się, że dla "takich jak on" istnieje możliwość przystępowania do Komunii œwiętej, był poczštkowo przekonany, że spełnienie warunku wstrzemięźliwoœci seksualnej jest absolutnie niemożliwe:

Byłem typem kochasia - mówił - i seks był dla mnie niezwykle ważny. A jednak głód Boga zwyciężył. Sam powiedziałem o tym żonie ... Pan Bóg dał nam siłę. Stało się możliwe to, co wydawało się niemożliwe. Okazało się, że nasza współna decyzja połączyła nas. Ale tak naprawdę, połączyło nas pragnienie Boga. Nie mam wątpliwości, że pan Bóg dał mi moją żonę po to, by doprowadziła mnie do Niego. Jego żona dodała: Kiedy mąż zaproponował mi "białe małżeństwo", to ...poczułam się, jakdy mi się drugi raz oświadczył...

Powstrzymanie się od współżycia seksualnego, tak trudne do przyjęcia i zrozumienia, może być traktowane jako akt ekspijacyjny za grzechy. Dodaje to motywacji do takiej decyzji. Ale jest heroizmem, do którego jest potrzebna specjalna łaska, autentyczne powołanie. Jezus sam dodaje wtedy sił, aby je unieść.