A A A

Św. Tomasz O modlitwie

"Modlić się z ufnością - Święty Tomasz z Akwinu o Modlitwie Pańskiej" - Paul Murray OP

     Po pierwsze [modlitwa] jest skutecznym i pożytecznym lekarstwem przeciw złu, bo wyzwala od popełnionych grzechów:

"Ty odpuściłeś bezbożność grzechu mego. Dlatego będzie się do Ciebie modlił wszelki święty" (Ps 32[31],5 -6).

Tak modlił się łotr na krzyżu i otrzymał odpuszczenie grzechów, ponieważ powiedział do niego Jezus:

"Dziś jeszcze będziesz ze mną w raju" (Łk 23,43).

Tak modlił się także celnik i odszedł do domu swego usprawiedliwiony. Modlitwa wyzwala również od lęku przed grożšcymi grzechami, przed utrapieniem i smutkiem, jak mówi św. Jakub:

"Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli." (Jk 5,13).

Wyzwala ona od prześladowań i nieprzyjaciół:

"Zamiast miłować mię, uwłaczali mi: a ja się modliłem" (Ps 109[108],4).

 

     Po drugie jest skuteczna i pożyteczna, aby otrzymać wszystko to, czego się pożąda:

"Wszystko, o cokolwiek modląc się prosicie, wierzcie, że otrzymacie" (Mk 11,24).

A jeśli nie otrzymujemy, to dlatego, że modlimy się niedbale: Trzeba bowiem

"zawsze [...] modlić się i nie ustawać" (Łk 18,1);

lub też dlatego, że nie modlimy się o to, co jest bardziej pożyteczne dla naszego zbawienia, jak mówi św. Augustyn:

"Bóg jest dobry, ponieważ często nie daje tego, czego chcemy, aby dać nam to, czego powinniśmy bardziej pragnąć" (2 Kor 12,8)

Tę samą myśl znajdujemy u św. Pawła, który trzykroć prosił, aby od niego został odsunięty oścień, i nie został wysłuchany.

 

     Po trzecie, jest pożyteczna, bo czyni nas bliskimi Bogu.

Św. Tomasz był teologiem modlitwy. Był on jednak, także o czym w zasadzie nie trzeba wspominać, człowiekiem modlitwy.

  • "Wśród wielu modlitw Modlitwa Pańska zajmuje pierwsze miejsce".

  • "Sam Bóg nauczył nas tej modlitwy".

  • " W tej modlitwie zawiera się wszystko czego człowiek może tylko pragnąć".