A A A

Stan religijności

  • Czy wiedziałeś, co znaczy wierzyć?
  • Co znaczy być chrześcijaninem?
  • Co to jest sakrament małżeństwa?
  • Co znaczy żyć w łasce Bożej?
  • Co znaczą takie sakramenty jak spowiedź i komunia św.?
  • Czy chodziłeś na mszę św.?
  • Czy pogłębiałeś swoją wiarę?
  • Czy się modliłeś?
  • Czy zachowywałeś przykazania Boże i kościelne?
  • A może nastąpił, zanik twojej religijności?
  • Może osłabła Twoja wiara?  To są tylko pytania kontrolne, które rzucą trochę światła na twoją religijność w czasie załamywania się twego małżeństwa. Resztę podpowie ci sumienie i katechizm Kościoła Katolickiego.

"Bądźcie mocni i mężnego serca,
wszyscy, którzy pokładacie ufność w Panu"

Psalm 31,25