A A A

Rozwiedzeni na tropach wiary

Być jak inni -trop niewłaściwy - bardzo płytki.

Ci ludzie nie posiadają głębszej potrzeby duchowej, tylko nie chcą być na cenzurowanym, chcą się wtopić w tłum wiernych i trochę uspokoić sumienie, że wszystko jest w porządku.
Domagają się dopuszczenia do sakramentu spowiedzi i komunii św., ale nie chcą uporządkować swego życia.

Inni mówią, że łatwiej im będzie prowadzić żyć i religijnie wychowywać dzieci.

Gdy im się przedstawia się stanowisko Kościoła i zaproponuje inną formę zbliżenia do Boga, z pewnymi oporami przyjmują ją i można z nim pracować nad pogłębieniem religijności.

Niesakramentalni odkrywają też swoją nicość religijną i rzeczywistość Boga, który jest.

"Nie opuszaj mnie, Panie,
mój Boże, nie bądź daleko ode mnie!
Śpiesz mi na pomoc,
Panie zbawienie moje."

Psalm 38, 22-23