A A A

Pogłębiaj wiarę

Tej sprawie służą:

  • rekolekcje wielkopostne i adwentowe,
  • spotkania grupowe,
  • indywidualne rozmowy z duszpasterzem.

Jeśli Pan domu nie zbuduje,
Na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.
Jeśli Pan miasta nie ustrzeże,
Strażnik czuwa nadaremno."

Psalm 127,1