A A A

Niech płomień nadzieji nigdy nie zagaśnie w Twoim sercu

O umiłowana, wybrana przez Boga,
przedziwny złoty Tronie Przedwiecznej 
Mądrości! Moja dusza pada przed Tobą
z oczami spuszczonymi, zmieszanym
spojrzeniem i twarzą okrytą wstydem.
Nie potrafię wyrazić tego, co czuję, wydaje
mi się jednak, że ani moja dusza, ani żadna
inna grzeszna dusza nie potrzebuje pozwolenia 
czy pośrednika, by zbliżyć się do Ciebie.
Matko łask wszelkich. Czyż nie jesteś
dla wszystkich grzeszników Pośredniczką

Księga Mądrości Przedwiecznej - H. Suzo