A A A

Jesteśmy kościołem

  Królowo z pośród wszystkich wybrana,
Ty jesteś bramą łask i miłosierdzia, która się
nigdy nie zamknęła. Prędzej przeminą niebo
i ziemia, niż Ty pozwolisz odejść bezpomocnie
temu, kto szczerym sercem Cię szuka.
Dlatego Ty jesteś Tą, ku której, wstając, ślę
pierwsze spojrzenie mej duszy, a ostatnie,
kiedy zasypiam. Pomnij na nas, nie zapominaj 
o nas w potrzebach naszych, bo my jeszcze 
wędrujemy tak żałośnie pośród trosk i utrapień.
Pani nieba i ziemi, powstań, bądz naszą
Pośredniczką, upraszaj nam łaski u Twego 
dobrego Syna, Mądrości Przedwiecznej.


Księga Mądrości Przedwiecznej - H. Suzo