A A A

Czuwamy

M. Quoist

O to ja, Panie,
oto moje ciało, moje serce, moja dusza.
Uczyń mnie tak wielkim, bym mógł ogarnąć świat,
tak silnym, bym mógł go podźwignąć,
tak czystym bym, mógł go objąć
bez chęci utrzymania przy sobie.

Uczyń mnie miejscem nie spotkania,
lecz przejścia,
drogą, która nie zatrzymuje przy sobie,
bo nie ma na niej nic człowieczego,
co by nie wiodło ku Tobie.
Chcę trwać przed Tobą, Panie,
i to wszystko. Zamknąć oczy ciała,
zamknąć oczy duszy,
i trwać nieruchomo w uciszeniu.
Stanąć przed Tobą,
który stoisz tu przede mną.
Być przy Tobie, nieskończona Obecności.