A A A

"U źródeł"

  • "U źródeł"
    "U źródeł"

Rozpoznanie - kontemplacja i medytacja

Dziś na modlitwie
zajmę się najważniejsza sprawą:
Kim jest dla mnie Chrystus? 

Rozpocznę od wyobrazenia sobie,
że przebywam w Jego obecności - 
obecności, która pozwala mi
być całkowicie sobą...
Następnie poprowadzę z Nim dialog
o tytułach, którymi obdarza Go Pismo Święte.

Pierwszy związany z jest Jego imieniem:
Zbawiciel.
Czy Jezus jest dla mnie Zbawicielem?
W jakich okolicznościach?...
Przy jakich okazjach?...
Kiedy zwracam się do Niego tym tytułem,
co on dla mnie znaczy?...

Przekaże Mu moją odpowiedź
na pytania....
a On ustosunkuje sie do niej...

Nastepny tytuł jakim obdarza Go
Pismoświęte - to Pan.
Powiem Mu, co to dla mnie znaczy,
kiedy nazywam Go Panem..
Posłucham Jego wyjaśnień...

Pismo Święte nazywa Go Nauczycielem...
Pomyślę o lekcjach, jakich mi udzielił..
I zapytam Go, co sądzi o mnie
jako swoim uczniu...

A oto tytuły jakie Jezus
sobie nadał:
Ja jestem Zmartwychwstaniem
i życiem.
Czy Jezus może potwierdzić, że jest moim życiem?
Co to dla mnie znaczy
w każdym dniu mojego życia?...

Wybrał sobie również tytuł: Przyjaciel.
"Nazywam was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko,
co usłyszałem od Ojca Mego" (J 15,15).
Co takiego Jezus mi objawił/...

Odłożę teraz Pismo Święte
i pozwolę przemówić memu sercu.
Niech swoje doświadczenie Jezusa
wyrazi w znalezionym dla Niego tytule.
Zobaczę jak Jezus zareaguje na to.