A A A

"Takie to było życie"

  • "Takie to było życie"
    "Takie to było życie"

Jedno jest już dziś dzisiaj pewne, że ludzie żyjący w związkach cywilnych, po załamaniu się ich sakramentalnego małżeństwa, są nadal dziećmi kościoła i naszymi braćmi w Chrystusie.
Dał temu jednoznaczny wyraz Ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji Familiaris Consortio (nr 84), wzywając wspólnotę wierzących do okazywania im szczególnej miłości, by nie czuli się odłączeni od Kościoła. Więcej, jako ochrzczeni winni uczestniczyć w jego życiu. 
Wzywa też żyjących w związkach niesakramentalnych, by nie mogąc przystępować do Komunii św. starali się gorliwie uczestniczyć we Mszy św., która jest dla nich najbardziej dostępnym sposobem spotkania z Chrystusem, ową upragnioną przez nich i najpełniejszą Eucharystią.