A A A

"Rozmowy. Zdarzenia. Przełomy..."

  • "Rozmowy. Zdarzenia. Przełomy."
    "Rozmowy. Zdarzenia. Przełomy."

Autor jest duszpasterzem osób żyjących w związkach niesakramentalnych i moderatorem stowarzyszenia "Przymierze rodzin". Tytuł książki oddaje w pełni jej treść. Zapiski obejmują ostatnie trzy lata pracy duszpasterskiej ks. Paciuszkiewicza. Forma pamiętnika pozwala wejść czytelnikowi w bogaty świat kontaktów duszpasterza z ludźmi szukającymi swojego miejsca w Kościele. Książka opisuje życie i problemy konkretnych ludzi.