A A A

"Małżeństwo, rozwód, związki niesakramentalne"

  • "Małżeństwo, rozwód, związki niesakramentalne"
    "Małżeństwo, rozwód, związki niesakramentalne"
  • Ślub kościelny z osobą niewierzącą
  • Człowiek to nie ogórek
  • Nieuzasadniona zazdrość o ukochaną osobę
  • Wierność małżonkowi niewiernemu
  • Czy człowiek ma prawo do szczęścia

Jacek Salij OP - dominikanin, profesor zwyczajny teologii, kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, konsultor Sekcji Nauk Teologicznych w Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, członek polskiego PEN Clubu. Autor licznych publikacji z dziedziny teologii i duchowości. Laureat nagrody Feniks 2004.