A A A

"Bóg, ludzie i ja"

  • "Bóg, ludzie i ja"
    "Bóg, ludzie i ja"

Modlitwa grzesznika

Wybaw mnie, Panie
Ode mnie samego
Mojej gwałtowności
Gniewu, który mnie rozsadza
Arogancji i zadufania w sobie
Od złych emocji i uzależnień
Niszczących namiętności
Grzechu nienawiści i nieufności
Od pogardy innymi
I odrzucania myślących inaczej.
Daj mi
Łaskę żalu za grzechy
Wolę poprawy
Naucz goić zadane rany
- Słowem i czynem
Żyć w braterstwie i przyjaźni.

Wyznacz drogę, jaką mam iść.